www.eurointegration-bg.com
управителен съвет
клонове
програми
контакти
Юни, 2000 – 2001 г

Юни, 2000 – 2001 г.

   През първата година от своето създаване Сдружение “Евроинтеграция” учреди 14 регионални клуба: София, Пловдив, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пазарджик, Видин, Враца, Червен бряг, Самоков, Русе, Ловеч, Смолян, Перник - Радомир. Всяко едно от учредяванията беше съпроводено с лекции и обществени дебати на  различни теми, като напр.: “Шансове и придизвикателства за младите хора в процеса на евроинтеграция“, “Корупцията – като пречка пред евроинтеграционния процес и демократичното развитие“, “Приоритетите на  Шведското председателство на ЕС“, “Воденето на преговори за пълноправно членство в  ЕС и  защита на  националните интереси”, “Екологията – важен и тежък раздел в преговорния  процес“, ”Образователната ни система и необходимостта от въвеждане на  нова учебна дисциплина–“Европеистика “ и др.

Като гост-лектори участваха: г-н Тодор Кавалджиев – Вицепрезидент на Р България /1997-2002 г./, техни Превъзходителства посланиците  на Франция, Австрия, Швеция, САЩ, Гърция, Полша, Унгария, Република Хърватска, представители на Делегацията на ЕК в България, на фондация “Ханс Зайдел”, на фондация “Отворено общество”, на  Британски съвет. В учредяванията и дискусиите вземаха активно участие и кметовете на общините, областните управители, представители на местната власт, на духовенството и на голям брой неправителствени организации на национално и регионално ниво.

 

2002 г.

   Международна конференция, посветена на въпросите на националната и глобална сигурност под надслов България в НАТО през 2002”, която се проведе на 25 и 26 февруари, 2002г. в НДК. Специален гост и лектор на конференцията беше д-р Джефри Саймън от Национален университет по отбраната, Вашингтон, САЩ. Конференцията бе организирана като широк международен форум за дискутиране на проблемите на интеграцията на България в НАТО като единствен реален гарант за сигурността на региона в контекста на глобалния поход срещу тероризма и преосмислянето на ролята на Североатлантическия алианс при новите измерения на сигурността през ХХІ век.

Лектори на конференцията бяха: г-н Тодор Кавалджиев – вицепрезидент на Р България /1997-2002/; г-жа Маделин Сайденстрикър – Посолство на САЩ; Тимъти Макълхенън – военен и военноморски аташе, Посолство на САЩ;

г-жа Мария Серкеджиева – председател на сдружение “Евроинтеграция”, г-н Владимир Филипов – Главен координатор на Пакта за стабилност; г-н Любомир Иванов – директор на дирекция “Международна сигурност и НАТО” в МВнР; г-н Станимир Илчев – председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност към НС; г-н Велизар Шаламанов – Атлантически клуб; доц. Христо Георгиев – Нов български университет; г-н Боян Савчев – координатор на проекта “Linguapeace”; Кап. І ранг Чавдар Орманов д-р ІІ степен ст. н. с. – зам.-директор на Институт за перспективни изследвания на отбраната и др. На конференцията като гости присъстваха и представители на дипломатическия корпус, на Министерски съвет, Президентството и Народно събрание, на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, представители на страните от Югоизточна Европа, анализатори и експерти от български и международни правителсвени и научни институции, както и на неправителствения сектор.

  26 юни, 2002г. конференция на тема: “Взаимодействие между държавните институции и неправителствения сектор в  процеса на Евроатлантическа интеграция на България” в х-л “Замъкът Хранков”. Тя бе организирана съвместно с МВнР и  подкрепена от фондация “Отворено общество”. Целта на форума бе да представи гражданските инициативи пред дипломатичческия корпус. Конференцията бе открита от Станимир Илчев – председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, НС, Н. Пр. Д-р Соломон Паси направи приветствие към участниците. Гостите поздравиха с кратки изявления и Н. Пр. Кристиян Фабер-Род – посланик на Кралство Дания и Н. Пр. Хосе Анхел Лопес Хорин – посланик на Кралство Испания.

Лектори на конференцията :

Любомир Иванов – директор дирекция “НАТО и международна сигурност”, МВнР, който представи политическата стратегия на държавните институции относно Атлантическата интеграция на България;

М. Серкеджиева - “Евроатлантическата стратегия за интеграция и нейните предизвикателства към неправителствения сектор”;

Цветанка Андреева – “Съвременни граждански инициативи и публични кампании в контекста на новите регионални и международни предизвикателства”;

Любомир Иванов – президент на Атлантическия клуб, “Лоби за България в НАТО – партньорство между гражданското общество и публичната власт”;

Стелиян Стойчев – председател на УС на “Ресурсен център на неправителствените организации в България”.

Сдружение “Евроинтеграция” връчи почетни грамоти и плакети за принос към процесите на Евроатлантическа интеграция на България.

Гости на конференцията бяха още и Н. Пр. Георг Потика – посланик на Р Австрия, Н. Пр. Тончи Станичич – посланик на Р Хърватия, Н. Пр. Хайдар Берк – посланик на Р Турция, Н. Пр. Филипос Критьотис – посланик на Република Кипър, Н. Пр. Тайсто Толванен – посланик на Финландия, Родерик Мур – посолство на САЩ, представители от Посолство на Беларус, Украйна, Словакия, Чешка Република, Румъния и др., представители на Делегация на Европейската комисия, на МВнР, Министерство на икономиката, неправителствени организации, медии, както и на регионалните клубове на Сдружението.