www.eurointegration-bg.com
управителен съвет
клонове
програми
контакти

  Серия конференции, организирани от местното ръководство на регионалните клубове на Сдружение “Евроинтеграция”, а именно:
“Българският преход към демокрация и евроатлантическа интеграция” – Ямбол, 9-10 март;
“Развитие и реформи в най-новата европейска история” – Русе, 5-6 април;
“Перспективи пред развитието на гражданското общество и адаптирането му към европейските стандарти” – Стара Загора, 22-23 юни;
  “Информационни кампании и обществени дебати”- проект, подкрепен от фондация “Отворено общество” – с основни теми:
“Що е интегрирано образование?”;
“Туризмът като начин за популяризиране на България и средство за икономическо развитие на региона”.
По първата тема бяха успешно проведени дебати в градовете Видин и Ловеч, като в тях освен членовете на Сдружението взеха участие експерти на местно ниво, представители на образователни институции, на Асоциация “Родители”. По втората тема дебатите се проведоха в Смолян и Бургас и в тях се включиха представители на дипломатическия корпус и на туристическия бизнес.
  Денят на обединена Европа бе отбелязан с регионална, 2-дневна конференция на тема: “Еволюцията на Европейския съюз – социално, икономическо и политическо развитие” в гр. Сливен, където честванията продължиха една седмица. Участие в дискусиите взе Н. Пр. Петр Докладал – посланик на Чешката република, кметът и областният управител на гр. Сливен.
 

2003 г.

На 26 февруари 2003 г. В гр. Стара Загора, “Сдружение Евроинтеграция”, съвместно с регионалния клуб на Сдружението, организира кръгла маса посветена на инициативата на Европейския съюз за обявяване на 2003 г. за година на хората с увреждания. По инициатива на регионалния клуб бе открит дом за стари хора – хоспис, който е първото по рода си социално заведение в региона.
  27 и 28 февруари 2003 г. в гр. Кърджали, Сдружение “Евроинтеграция” проведе конференция на тема: “Българският етнически модел като пример за взаимодействие и сътрудничество по пътя на страните от Югоизточна Европа към ЕС” Форумът предизвика изключителен интерес както от страна на гражданското общество и медиите в страната, така и сред дипломатическите и консулски представителства. На конференцията присъстваха повече от 250 участници, които по-късно учредиха клуб на Сдружението в гр. Кърджали.
гост – лектори:
Н. Пр Едмонд Де Вилде – Посланик на Кралство Белгия
Д-р Ирена Татажинска – Първи секретар, Посолство на Р Полша
Г-н Микола Ярмолук – Първи секретар, Посолство на Украйна
Г-н Андрей Чернявски – Първи секретар, Посолство на Украйна
Г-н Мариан Павелеску – Съветник, Посолство на Р Румъния
Д-р Волфганг Глескер – Директор на фондация “Ханс Зайдел”
Г-н Михаил Иванов – секретар на съвета по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет.
  На 1 март в гр. Плевен Сдружение “Евроинтеграция”, отбеляза националния празник, като организира и проведе международна конференция на тема: “Българското Освобождение и националният идеал”, която се проведе в Конферентната зала на х-л “Ростов на Дон”. По време на лекциите и дискусиите бяха обсъдени широк кръг от теми и въпроси свързани с националноосвободителното движение на българския народ. Представена бе проекто-визия за национална доктрина и национален идентитет. В конференцията взеха участие представители на гражданските организации, областната и общинска администрация, както и представители на дипломатическия корпус.
По-късно бе учреден клуб на Сдружението в област Плевен.
гости и лектори:
Г-н Олексий Зарицкий – Първи секретар, Посолство на Украйна
Г-н Теодор Толеа – министър-съветник, Посолство на Р Румъния
Нина Дюлгерова – Институт по военна история
  От 17 до 31 май в гр.Казанлък Сдружение “Евроинтеграция” и Фондация “Българска роза” организираха юбилейните чествания “Сто години Празник на Розата”, които се проведоха под патронажа на Министър Председателя на Република България г-н Симеон Сакскобургготски. Особено внимание по време на тържествата беше отделено на международната конференция под наслов “Мястото на България в обединена Европа”, с основна тема: “Предизвикателствата пред българската икономика в хода на евроинтеграцията”. Конференцията се проведе под патронажа на министъра по европейските въпроси г-жа Меглена Кунева. В рамките на конференцията бяха разгледани икономическите предпоставки за присъединяване на България към Европейския съюз. Лектори на конференцията бяха преподаватели и експерти в областта на икономиката. По инициатива на местни младежки организации бе учреден регионален младежки евро клуб.