www.eurointegration-bg.com
управителен съвет
клонове
програми
контакти
ПРИОРИТЕТИ през 2007 г

ПРИОРИТЕТИ през 2009 г.:

 

      ·   Доизграждане на широката мрежа от регионални клубове;

·   Разгръщане на обществени  дискусии по практическите въпроси на пълноправното  членство  на България  в Европейския съюз;

·   Развиване на трансграничното сътрудничество, особено със съседните страни от Източна Европа и  Балканския полуостров, с цел изграждане на мрежа от неправителствени структури в региона;

·   Въвеждане на най-добрите практики в  дейността на неправителствения сектор като сътрудник , коректив и инструмент за  обратна връзка на официалната политика с обществото; 

·   Приоритетно разработване на младежки програми;

·   Обучение на членовете; 

 

      МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ - основни теми и  приоритети:

 

·    Програми, подпомагащи образованието;

·    Младежки културен обмен;

·    Подготовка за участие в Европейския пазар на труда;

·    Подпомагане на младежите в неравностойно положение;